Quy hoạch và chiến lược
Hải Dương: Xây dựng kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 ngành tài nguyên và môi trường
 
Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hải Dương đã có công văn số 135a/BC-STNMT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 ngành tài nguyên và môi trường.
Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Sở TN&MT đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực tài nguyên nước; văn bản yêu cầu địa phương tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
Từ năm 2016 đến nay, Sở đã thực hiện 01 dự án và 01 nhiệm vụ liên quan đến tài nguyên nước, cụ thể: Dự án “Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương”; thời gian thực hiện 2012 – 2016, tổng kinh phí 3.699.640.000 đồng. Nhiệm vụ “Điều tra, lập danh bạ giếng khoan phải xử lý phòng tránh nhiễm bẩn nguồn nước dưới đất”; thời gian thực hiện 2018 – 2019, tổng kinh phí 1.679.278.000 đồng.
Sở đã thực hiện kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung 268 giấy phép hoạt động tài nguyên nước cho các tổ chức, hộ kinh doanh; Tham mưu phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai thác nước phục vụ sinh hoạt cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác nước phục vụ sinh hoạt; thẩm định hồ sơ tính tiền, trình UBND tỉnh phê duyệt 33 quyết định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, với tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước là 5.893.489.254 đồng.
Về kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025, Sở TN&MT tỉnh Hải Dương sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tiếp tục tham mưu xây dựng và triển khai các quy định của tỉnh theo quy định của các luật chuyên ngành…
Tiếp tục tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng thời, tăng cường trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên môi trường;…
 Nguồn: http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Hoat-dong-cua-dia-phuong/Hai-Duong-Xay-dung-ke-hoach-5-nam-2021-2025-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong-9041
 

Tác giả bài viết: DWRM

 
Các bài liên quan
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương (30/10/2020)
Quyết định điều chỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Chí Linh đến năm 2020 (29/10/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
Tiêu đề
 
 
 Hôm nay18 
 Hôm qua84
 Tuần này615 
 Tất cả184261 
IP: 3.238.49.228